دسته     سایر رویدادها
 24 خرداد 1396
دوازدهمين همايش انجمن علمی داروسازان

دوازدهمين همايش انجمن علمی داروسازان

دوازدهمين همايش انجمن علمی داروسازان
مركز همايشهای بين المللي رازی


پشتيبانی، تشريفات و پذيرايی از دوازدهمين همايش انجمن علمی داروسازان

دسته های رویداد ها