دسته     سایر رویدادها
 10 مهر 1397
سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
4لغایت 6مهرماه 97
مرکز همایشهای بین المللی رازی


پذیرایی و تشریفات از سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت توسط کادر مجرب شرکت به نحو شایسته انجام شد .

دسته های رویداد ها