دسته     سایر رویدادها
 24 خرداد 1396
برگزاري اولين رويداد پنجشنبه بازار

برگزاري اولين رويداد پنجشنبه بازار

برگزاري رويداد پنجشنبه بازار
مركز همايشهاي بين المللي رازي


اولين رويداد پنجشنبه بازار در مركز همايشهاي بين المللي رازي صورت پذيرفت و به طرز شايسته انجام گرفت

دسته های رویداد ها