دسته     سایر رویدادها
 24 خرداد 1396
اولين همايش ملی آتش نشانی و ايمنی شهری

اولين همايش ملی آتش نشانی و ايمنی شهری

اولين همايش ملی آتش نشانی و ايمنی شهری
مركز همايشهای بين المللی شهيد بهشتی تهران


اين شركت افتخار دارد اولين دوره همايش اتش نشانی و ايمني شهری را در مركزهمايشهای بين المللی شهيد بهشتی به نحو شايسته برگزار نمايد .

دسته های رویداد ها