دسته     سایر رویدادها
 24 خرداد 1396
سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي
سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي


اين شركت مفتخراست افتتاحیه سی‎امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع «وحدت و ضرورت مقابله باجریانهاى تکفیرى» با حضور ریاست جمهوری و میهمانان داخلی و خارجی در سالن اجلاس سران تهران به نحو شايسته و در خور شان نظام جمهوري اسلامي انجام داده است .

دسته های رویداد ها