بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
24لغایت 26 شهریور ماه 97
مرکز همایشهای بین المللی رازی

 مرداد 30، 1397

اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما
16آذر 96

 آذر 19، 1396

سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

افتتاحیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 14آذر 96
تشریفات و پذیرایی-غرفه امانات
نیروی اجرایی متحد الشکل

 آذر 18، 1396

اولين همايش ملی آتش نشانی و ايمنی شهری

اولين همايش ملی آتش نشانی و ايمنی شهری
مركز همايشهای بين المللی شهيد بهشتی تهران

 خرداد 24، 1396

دوازدهمين همايش انجمن علمی داروسازان

دوازدهمين همايش انجمن علمی داروسازان
مركز همايشهای بين المللي رازی

 خرداد 24، 1396

نشست تجاری سازندگان ماشين الات صنعت آجر و سفال اروپا در اصفهان

نشست تجاری سازندگان ماشين الات صنعت آجر و سفال اروپا در اصفهان
هتل عباسی اصفهان

 خرداد 24، 1396

كنفرانس صادركنندگان ايران

كنفرانس صادركنندگان ايران
مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي

 خرداد 24، 1396

پشتيبانی و تشريفات بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللی كتاب

پشتيبانی و تشريفات بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران

 خرداد 24، 1396

سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي
سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي

 خرداد 24، 1396

تشريفات و پشتيبانی بازی ستارگان باشگاه اث ميلان ايتاليا با ستارگان پرسپوليس تهران

تشريفات و پشتيباني بازی ستارگان باشگاه اث ميلان ايتاليا با ستارگان پرسپوليس تهران
(هتل ازادی-هتل اوين-برج ميلاد-استاديوم ازادی)

 خرداد 24، 1396

دسته های رویداد ها