دسته     سایر رویدادها
 25 آذر 1397
سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
سالن اجلاس سران
3لغایت 5آذر ماه 97


تشریفات سالن اصلی سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی توسط نیروهای متحدالشکل و مسلط به امور تشریفاتی به نحو شایسته صورت پذیرفت.همچنین امور غرفه امانات این کنفرانس توسط گروه مجرب شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت.

دسته های رویداد ها