دسته     سایر رویدادها
 25 آذر 1397
اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

اختتامیه سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما
5آذرماه 97


انجام امور ضیافت شام میهمانان کنفرانس توسط کترینگ آیین ایرانیان به نحو شایسته در مرکز همایشهای صدا و سیما صورت پذیرفت

همچنین امور تشریفات سالن اصلی همایش توسط تیم مجرب و متحدالشکل این شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت.

دسته های رویداد ها