دسته     سایر رویدادها
 05 اردیبهشت 1398
ششمین اجلاس جهانی صدا و چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو

ششمین اجلاس جهانی صدا و چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو

ششمین اجلاس جهانی صدا و چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو
ساختمان شهدای رادیو
زمان 2اردیبهشت 98


افتتاح جشنواره چهاردهم و ششمین اجلاس جهانی صدا امروز (دوم اردیبهشت ماه) در ساختمان شهدای رادیوی سازمان صداوسیما برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این مراسم که اجرای آن را فاطمه آل عباس برعهده داشت، حمید شاه‌آبادی (معاون صدا)، نورالدین جعفری (دبیر جشنواره) و دکتر اخگری (رئیس کمیته و دبیر علمی اجلاس جهانی صدا)، هنرمندان، برنامه‌سازان رادیو و مهمانان خارجی حضور داشتند.پذیرایی و تشریفات این مراسم توسط گروه مجرب آیین ایرانیان به نحو شایسته صورت پذیرفت.

دسته های رویداد ها