دسته     سایر رویدادها
 11 آذر 1398
هفتمين كنگره ملي پيشگيري و درمان چاقي ايران

هفتمين كنگره ملي پيشگيري و درمان چاقي ايران

هفتمين كنگره ملي پيشگيري و درمان چاقي ايران
6تا8آذر ماه 98
مركز همايشهاي دكتر غرضي بيمارستان ميلاد


پذيرايي و تشريفات ازهفتمين كنگره ملي پيشگيري و درمان چاقي ايران توسط گروه تشريفات آيين ايرانيان به نحو شايسته صورت پذيرفت.

دسته های رویداد ها