دسته     سایر رویدادها
 05 اسفند 1398
گردهمايي فناوران فضايي

گردهمايي فناوران فضايي

گردهمايي فناوران فضايي
14بهمن 98


پذيرايي و تشريفات از مراسم گردهمايي فناوران فضايي با حضور وزير محترم ارتباطات به نحو شايسته توسط گروه تشريفات آيين ايرانيان انجام گرفت.

دسته های رویداد ها