دسته     سایر رویدادها
 21 مهر 1399
برگزاري سالروز عرضه اولين سيم كارت در ايران

برگزاري سالروز عرضه اولين سيم كارت در ايران

برگزاري سالروز عرضه اولين سيم كارت در ايران
19مرداد 99


پذيرايي و تشريفات مراسم سالروز عرضه اولين سيم كارت در ايران توسط گروه تشريفات آيين ايرانيان به نحو شايسته صورت پذيرفت.

دسته های رویداد ها