دسته     سایر رویدادها
 16 اسفند 1399
اجلاس بين المللي برند سازي در صنعت املاك و مستغلات

اجلاس بين المللي برند سازي در صنعت املاك و مستغلات

اجلاس بين المللي برند سازي در صنعت املاك و مستغلات
اسفند 1399


تشريفات و پذيرايي از مدعوين اجلاس بين المللي برند سازي در صنعت املاك و مستغلات در سالن همايشهاي كتابخانه ملي
به نحو شايسته توسط گروه مجرب شركت صورت پذيرفت.

دسته های رویداد ها