كنفرانس صادركنندگان ايران
كنفرانس صادركنندگان ايران

كنفرانس صادركنندگان ايران
مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي

بیشتر
پشتيبانی و تشريفات بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللی كتاب
پشتيبانی و تشريفات بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللی كتاب

پشتيبانی و تشريفات بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران

بیشتر
سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي
سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

سي امين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي
سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي

بیشتر
تشريفات و پشتيبانی بازی ستارگان باشگاه اث ميلان ايتاليا با ستارگان پرسپوليس تهران
تشريفات و پشتيبانی بازی ستارگان باشگاه اث ميلان ايتاليا با ستارگان پرسپوليس تهران

تشريفات و پشتيباني بازی ستارگان باشگاه اث ميلان ايتاليا با ستارگان پرسپوليس تهران
(هتل ازادی-هتل اوين-برج ميلاد-استاديوم ازادی)

بیشتر
برگزاري اولين رويداد پنجشنبه بازار
برگزاري اولين رويداد پنجشنبه بازار

برگزاري رويداد پنجشنبه بازار
مركز همايشهاي بين المللي رازي

بیشتر
دومين كنگره بين المللی  هفده هزار شهيد ترور
دومين كنگره بين المللی هفده هزار شهيد ترور

دومين كنگره بين المللی هفده هزار شهيد ترور
سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی

بیشتر
بيست و هشتمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی
بيست و هشتمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی

بيست و هشتمين كنفرانس بين المللی وحدت اسلامی
سالن اجلاس سران

بیشتر

دسته های رویداد ها