دسته     سایر پروژه ها
 28 مرداد 1398
بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
سالن همایشهای رازی
23لغایت 25مرداد ماه 98


امور غرفه آرایی و پذیرایی و تشریفات از بیست ودومین کنگره سراسری اپتومتری ایران در مرکز همایشهای رازی به نحو شایسته صورت پذیرفت .

سرویس ها

دسته های پروژه ها