07 آبان 1397
سی و پنجمین همایش سالانه  انجمن علمی روان پزشکان ایران

سی و پنجمین همایش سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایران

سی و پنجمین همایش سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایران
26 مهر لغایت 29 مهر ماه 97
سالن همایشهای دکتر غرضی


سی و پنجمین همایش سالانه  انجمن علمی روان پزشکان ایران  با هدف آشنایی بیشتر با آخرین دستاوردهای علمی دنیا، معرفی نتایج پژوهش‏های داخلی  و ارتقاء فعالیت های علمی متخصصین بر أساس یافته های مبتنی بر شواهد برگزارشد و تشریفات این همایش توسط گروه مجرب این شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت.

دسته های اخبار