هفتمين همايش ملي نخبگان جوان

نوشته شده در 24 تیر 1396

هفتمين همايش ملي نخبگان جوان
پژوهشگاه نيرو
16تا 18 مهرماه 92

سومين همايش آموزش غير رسمي در موزه ها و مراكز علم

نوشته شده در 24 تیر 1396

سومين همايش آموزش غير رسمي در موزه ها و مراكز علم

دسته های اخبار