دسته     سایر پروژه ها
 01 شهریور 1396
مراسم افتتاح موزه مشاهیر و مرمت و بازسازی خانه تاریخی اتحادیه

مراسم افتتاح موزه مشاهیر و مرمت و بازسازی خانه تاریخی اتحادیه

مراسم افتتاح موزه مشاهیر و مرمت و بازسازی خانه تاریخی اتحادیه
31مرداد 96


تشریفات و پذیرایی مراسم افتتاح موزه مشاهیر و مرمت و بازسازی خانه تاریخی اتحادیه با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران صورت پذیرفت

سرویس ها

دسته های پروژه ها