دسته     سایر پروژه ها
 27 شهریور 1396
دهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران

دهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران

دهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران
زمان برگزاری: 22 الی 24 شهریور 1396
مکان برگزاری: تهران، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


پذیرایی و تشریفات از دهمین همایش سراسرس انجمن خون و سرطان کودکان ایران در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نحو شایسته صورت پذیرفت

سرویس ها

دسته های پروژه ها