دسته     سایر پروژه ها
 29 شهریور 1396
بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران  8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران 8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

8 تا 10 شهریور ماه 1396


 پذیرایی و تشریفات از بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران  8 تا 10 شهریور ماه 1396در مرکز همایشهای بین المللی رازی به نحوه شایسته صورت پذیرفت و در پایان از این مجموعه با اهدای تندیس تقدیر به عمل آمد.

سرویس ها

دسته های پروژه ها