دسته     سایر پروژه ها
 23 مهر 1396
نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

نخستین کنفرانس آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات
17و18مهرماه 96


انجام امور دبیرخانه کنفرانس ودعوت از میهمانان همایش وترابری و شاتل میهمانان و تشریفات فرودگاهی و نیروی اجرایی و تشریفات روز همایش(گوشی ترجمه همزمان-تصویر برداری-امور چاپ بنر -صدور کارت )و پذیرایی از میهمانان کنگره به نحو شایسته صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها