دسته     سایر پروژه ها
 09 اسفند 1396
افتتاحیه نشست صنعت کابل

افتتاحیه نشست صنعت کابل

افتتاحیه نشست صنعت کابل
8اسفند ماه 96
هتل پارسیان آزادی


امور سمعی و بصری شامل( گوشی ترجمه همزمان و بوت ترجمه و مترجمین همزمان )

و تجهیزات دبیرخانه ای شامل (لپ تاپ و پرینتر و دستگاه کپی و..)

توسط این شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت

سرویس ها

دسته های پروژه ها