دسته     سایر پروژه ها
 20 اسفند 1396
دومین همایش ملی زنان موفق ایران

دومین همایش ملی زنان موفق ایران

دومین همایش ملی زنان موفق ایران
17 اسفند ماه 96
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی تهران


پذیرایی و تشریفات از دومین کنگره زنان موفق ایران به نحو شایسته توسط تیم مجرب تشریفات ایین ایرانیان صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها