دسته     سایر پروژه ها
 27 فروردین 1397
سیزدهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی

سیزدهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی

سیزدهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی
23و24اردیبهشت 97
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی


پذیرایی و تشریفات از سیزدهمین جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی به نحو شایسته صورت پذیرفت و در پایان مراسم با اهدا لوح یادبود از این مجوعه تقدیر به عمل آمد.

سرویس ها

دسته های پروژه ها