دسته     سایر پروژه ها
 29 اردیبهشت 1397
ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران
مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی
19لغایت 21 اردیبهشت ماه 97


امور همایشی شامل: روادید میهمانان کنگره،cip،ترابری ،گوشی ترجمه همزمان،مترجم،پروتکل هتل و کلیه امور پذیرایی کنگره به نحو شایسته توسط پرسنل مجرب این شرکت به نحو شایسته صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها