دسته     سایر پروژه ها
 15 شهریور 1397
هشتمین نشست هیات های استانی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

هشتمین نشست هیات های استانی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

هشتمین نشست هیات های استانی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت
(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)
زمان 14و15شهریور 96
مکان:پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران


پذیرایی و تشریفات از هشتمین نشست هیات های استانی در سالن همایشهای پژوهشگاه شیمی و مهندسی به نحو شایسته توسط کادر مجرب شرکت صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها