دسته     سایر پروژه ها
 11 آذر 1397
کنفرانس بین المللی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار

کنفرانس بین المللی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار

کنفرانس بین المللی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار
سالن همایشهای وزارت کشور
28و29آبان ماه 97


پذیرایی و تشریفات ازمیهمانان کنفرانس بین المللی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار در سالن همایشهای وزارت کشور طی دو روز به نحو شایسته صورت پذیرفت

سرویس ها

دسته های پروژه ها