دسته     سایر پروژه ها
 26 آذر 1397
دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نورآوری

دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نورآوری

دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نورآوری
21و22اذرماه1397
سالن همایشهای شهید بهشتی


پذیرایی و تشریفات ازدوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نورآوری در مرکز همایشهای شهید بهشتی به نحو شایسته صورت پذیرفت.

سرویس ها

دسته های پروژه ها