دسته     سایر پروژه ها
 24 خرداد 1396
هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران

هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران

هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي


هجدهمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران در مركزهمايشهاي بين المللي رازي با حضور صاحب نظران و اساتيد برجسته اين حوزه برگزار گرديد

سرویس ها

دسته های پروژه ها