دسته     سایر پروژه ها
 27 بهمن 1399
اجرا و ساخت و تشريفات سالن افتتاحيه پالايشگاه پلدختر

اجرا و ساخت و تشريفات سالن افتتاحيه پالايشگاه پلدختر

اجرا و ساخت و تشريفات سالن افتتاحيه پالايشگاه پلدختر به مناسبت دهه فجر


طراحي و اجرا و تشريفات سالن افتتاحيه پالايشگاه پلدختر به مناسبت دهه فجربه نحو شايسته توسط تيم مجرب همايشگران آيين ايرانيان در بهمن 1399صورت پذيرفت

سرویس ها

دسته های پروژه ها