بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران  8 تا 10 شهریور ماه 1396
بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران 8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیشتر
جشنواره وب ايران
جشنواره وب ايران

جشنواره وب ايران
مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران

بیشتر
دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران
دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي

بیشتر
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي
بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

پشتيباني وامور اجرايي و تشريفات بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

بیشتر
افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك
افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك
بلوار افر يقا(جردن)

بیشتر
بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
مصلي امام خميني ره

بیشتر
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب

پشتيباني و تشريفات ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب

بیشتر
بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب
بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

پشتيباني از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

بیشتر
همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق
همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

بیشتر
سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران
سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران

سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران

بیشتر

دسته های افتخارات