بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران 8 تا 10 شهریور ماه 1396

بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

8 تا 10 شهریور ماه 1396

 شهریور 12، 1396

جشنواره وب ايران

جشنواره وب ايران
مركز همايشهاي بين المللي شهيد بهشتي تهران

 خرداد 24، 1396

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران

دومين كنگره انجمن علمي پزشكي ورزشي ايران
مركز همايشهاي بين المللي رازي

 خرداد 24، 1396

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

پشتيباني وامور اجرايي و تشريفات بيست و ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

 خرداد 24، 1396

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك

افتتاحيه دفتر مركزي پاناسونيك
بلوار افر يقا(جردن)

 خرداد 24، 1396

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
مصلي امام خميني ره

 خرداد 24، 1396

بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب

پشتيباني و تشريفات ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب

 خرداد 24، 1396

بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

پشتيباني از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي كتاب

 خرداد 24، 1396

همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

همايش بين المللي چابهار ،ترانزيت و توسعه محور شرق

 خرداد 24، 1396

سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران

سومين جشنواره و نمايشگاه بازي هاي رايانه اي تهران

 خرداد 24، 1396

دسته های افتخارات